Kinh xa lìa Ái Dục

Tuesday, 16/03/2021 - Mr ĐỊNH

Đức Phật dạy về cách xa lìa ái dục, xử lý năng lượng tình dục Vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao nhiêu si mê lầm lỗi. Thời xưa đã có đệ tử của Phật đặt câu hỏi về xử lý năng lượng tình ...

10 tai họa do Dâm Dục

Wednesday, 06/11/2019 - Tịnh Viện Thuận Tánh

Vua Diêm La bấy giờ, thét la và trách mắng: Ngươi ưa thích dâm dục, nên phải nhận khổ này, tội nhân ngươi có hay, vui sướng không việc ấy? Ngươi nay sẽ phải chịu, trải ức kiếp trăm ngàn, đền tr...

Chuyện 48 – Nhẫn được mình an vui

Friday, 27/09/2019 - Thích Thiện Định

Lời dẫn: Đức Phật dạy: “Chúng ta ở thế giới này, gọi là thế giới Ta-bà”. Ta-bà dịch là “Kham nhẫn”, ý nói người ở thế giới này là kham nhẫn chịu nhiều đau khổ. Chúng ta kham nhẫn chịu đau khổ về...

Chuyện 47 – Vì chiều vợ mà mang họa

Friday, 27/09/2019 - Tịnh Viện Thuận Tánh

Lời dẫn: Người mà trong lòng có điều mờ ám, bất luận nói năng hay làm việc đều lo sợ bất an, không thể yên tâm mà làm; cho nên, dù họ có làm việc cũng không được hài lòng vừa ý. Bậc cổ đức dạy: ...

NGHIỆP

Wednesday, 25/09/2019 - Thích Thiện Định

Giáo lý nghiệp của Phật giáo có thể sử dụng để biện luận về sự sinh tử luân hồi, đa dạng của chúng sanh trong lục đạo. Các khái niệm về nghiệp bắt nguồn rất sớm, ngay trước khi bộ tộc Aryan xâm ...

SỐNG TRONG TỪNG HƠI THỞ (P.8 VÀ HẾT)

Wednesday, 25/09/2019 - Thích Thiện Định

QUẢ VỊ Phần cuối của bản kinh, Đức Phật đề cập đến quả vị chánh trí mà người thiền giả có thể chứng đạt được ngay trong giờ phút hiện tại. Thành quả đưa đến một cách tự nhiên không mong cầu từ c...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Vct.vn
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn